باتیس ایمن پارسیان

نصب انواع سیستم های اعلام، اطفاء حریق با نمونه کارهای فعال، مورد تائید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در ردیف 154، دارای پروانه کسب از اتحادیه ایمنی و کلاه و تجهیزات اتش نشانی

اعلام حریق

طراحی سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر بر اساس استانداردهای معتبر جهانی از جمله BS

پرسنل متخصص

دارای پرسنل مجرب، متخصص و آموزش دیده در آتش نشانی تهران جهت نصب و راه اندازی سیستم ها

کادر مجرب

دارای کادری مجرب جهت سرویس و نگهداری ۲۴ ساعته سیستم های نصب شده

محاسبات هیدرولیکی

محاسبات هیدرولیکی سیستم اطفاء حریق گاز بوسیله نرم افزار کمپانی های LPG و Siex اسپانیا

اطفاء حریق آبی

طراحی انواع سیستم های اطفاء حریق آبی اتوماتیک (اسپرینکلر) بر اساس استاندارد NFPA

اطفاء حریق گازی

طراحی سیستم های اطفاء حریق گازی اتوماتیک بر اساس استاندارد های BS و NFPA