طراحی ، اجرا و راه اندازی سیستم اعلام حریق هوشمند و اطفاء آبی سایت ایمنی ترمینال یکم فرودگاه مهرآباد.

طراحی و اجرا توسط تیم تخصصی باتیس ایمن پارسیان