پروژه مسکونی تجاری 176 واحدی حکیم.

این پروژه در دو فاز مسکونی که سیستم اعلام حریق آن از نوع کانونشنال ، در 48 زون و 4 پنل تقسیم بندی و اجرا شده و همچنین بخش تجازی از نوع سیستم آدرسپذیر برند code Electric در 4 لوپ و تعداد 400 قطعه اجرا و راه اندازی شده.

سیستم اطفا حریق این پروژه به صورت فول اسپرینکلر اجرا شده.

تمامی مراحل اخد تاییدیه از طراحی تا اجرا و راه اندازی ، توسط تیم تخصصی باتیس ایمن پارسیان به اتمام رسیده.