پروژه 176 واحدی حکیم

پروژه مسکونی تجاری 176 واحدی حکیم. این پروژه در دو فاز مسکونی که سیستم اعلام…


پروژه مسکونی یازده طبقه پاسداران

طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق هوشمند و اطفاء اتوماتیک آبی (اسپرینکلر) توسط تیم…


پروژه فرودگاه مهرآباد

طراحی ، اجرا و راه اندازی سیستم اعلام حریق هوشمند و اطفاء آبی سایت ایمنی…


پروژه مسکونی تجاری هروی

سیستم اعلام حریق این پروژه به صورت هوشمند (آدرسپذیر) در 4 لوپ و مجموعا 700 قطعه…


پروژه یارد تعمیراتی شرکت ملی گاز ایران

آدرس پروژه : خرم آباد – جاده کوهدشت – پروژه یارد تعمیراتی شرکت ملی گاز ایران…