تمامی تجهیزات یا سیستم های اعلام حریق با سیم کشی یا بی سیم به تابلوی مرکزی متصل میشود.

تابلوی مرکزی ( control panel ) مسئول تامین برق مورد نیاز، تغییر ولتاژ و کنترل مقاومت در هر مدار خروجی یا ( zon ) را بر عهده دارد.

ویژگی های آنهای یکسان بوده و تنها تعداد خروجی ‏ها متفاوت است.

کاشف ( Detector ) یکی از قطعات اصلی سیستم های اعلام حریق است و وظیفه اصلی آن کشف یا تشخیص آتش بصورت های مختلف مانند  دودی (Smoke)، حرارتی (Heat)، ترکیبی (Multi sensor)، شعله ای (Flame).

دتکتور یا کاشف یکی از قطعات سیستم اعلام حریق می‏باشد که وظیفه کشف و اعلام حریق و در سیستم‏های هوشمند آنالیز آنرا قبل از اعلام برعهده دارد. این قطعه به دلیل حساسیت به دود، بیشترین کاربرد را در ساختمان‏ها  داشته و عملکرد دقیق آن می‏تواند تضمین مناسبی برای اعتماد به کل سیستم در پی داشته باشد.

آزیر یا زنگ حریق، در سیستم اعلام حریق، در واقع دستگاهی است که پس از دریافت دستور آتش توسط کاشف یا شاسی به تابلوی مرکزی دستور اعلام حریق را توسط آژیر و چراغ چشمک زن را صادر میکند.

دتکتور

دستگاهی است برای اعلام حریق به تابلوی مرکزی

نصب انواع سیستم های اعلام حریق

شاسی

محلی مربع شکل برای اعلام حریق به صورت دستی

تابلوی مرکزی

اصلی ترین دستگاهی که دستورات را دریافت و اعلام میکند.

آژیر اعلام حریق

فلاشر

دستگاهی است تا حریق را به صورت نور به افراد هشدار میدهد

آژیر اعلام حریق

آژیر

دستگاهی است تا به صورت صوت افراد را متوجه حریق کند.